Posts Tagged premium.pl

Rynek domen .pl w 2012 roku – podsumowanie

NASK opublikował raport podsumowujący IV kwartał jak i cały rok 2012 na polskim rynku domen. W ubiegłym roku było w sumie 1 058 479 nowych rejestracji domen z rozszerzeniem .pl. Na koniec 2012 r. utrzymywanych było w sumie 2 402 107 nazw .pl na rzecz 865 tysięcy abonentów. Ze względu na niski wskaźnik odnowień polskich domen na poziomie 58,96% (IV kwartał 2012 r.) mimo dużej liczby nowych rejestracji, domen .pl przybyło tylko 123 385 w całym 2012 roku.

Udział rejestratorów w rynku domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w poszczególnych kwartałach 2012 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę udziału w całym roku 2012.

Jak widać, czterech rejestratorów odnotowało wzrost:  premium.pl (rósł najszybciej), Michau Enterprises (Aftermarket.pl), Consulting Service (rejestracjadomen.pl) oraz Agnat (domena.pl wraz z przejętym DomainMakerem).

Przyrost zanotowała też grupa „Pozostali”, do której zaliczają się rejestratorzy spoza TOP 10 oraz te firmy, które nie pozwoliły na udostępnienie ich statystyk publicznie. Wśród nich znajduje się między innymi francuski OVH i niemiecki 1&1.

Największe straty udziałów w rynku w 2012 r. ponieśli AZ.pl i NetArt (nazwa.pl). Lepiej niż w poprzednim roku poradził sobie natomiast home.pl, który zanotował tylko niewielki spadek udziałów w rynku.

Liczba obsługiwanych domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje liczbę obsługiwanych domen .pl w poszczególnych kwartałach 2012 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę obsługiwanych domen w całym 2012 roku.

Największymi przyrostami mogą pochwalić się cztery firmy: premium.pl, Michau Enterprises (Aftermarket.pl), Consulting Service oraz home.pl.

W stosunku do 2011 roku dla większości firm znacznie zmalała dynamika wzrostu. W niektórych przypadkach wręcz trend został odwrócony – tak było w przypadku AZ.pl i NetArt. W 2011 notowały znaczne wzrosty, a w 2012 ubyło im obsługiwanych domen. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie AZ.pl. Wysoki przyrost zanotowała natomiast grupa „Pozostali”.

TOP 5 rejestratorów utrzymuje ponad 68% wszystkich domen .pl.

Udział w nowych rejestracjach domen .pl

Kolejna tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w rejestracji nowych domen w poszczególnych kwartałach 2012 roku. Ostatnia kolumna przedstawia średnią zmianę udziału w całym roku 2012 w stosunku do średniej z 2011.

Firmy, które wciąż rejestrują najwięcej nowych domen .pl to: NetArt, home.pl i AZ.pl. Jednak wszystkie one traciły swoje udziały w nowych rejestracjach .pl w stosunku do roku 2011.

Wzrost udziałów w nowych rejestracjach .pl zanotowały natomiast: premium.pl, Consulting Service i Michau Enterprises. Rośnie też kategoria „Pozostali” i to znacząco.

W TOP 5 firmach rejestrowanych jest ponad 71% nowych domen .pl.

Liczba nowych rejestracji domen .pl w 2012 roku

Poniższa tabelka pokazuje liczbę nowych rejestracji domen .pl w poszczególnych kwartałach 2012 roku. Przedostatnia kolumna przedstawia sumaryczną liczbę nowych rejestracji w całym 2012 roku dla poszczególnych rejestratorów, a ostatnia kolumna zmianę w stosunku do poprzedniego roku.

Miejsca na podium zajęły: NetArt (206 654), home.pl (204 566) i AZ.pl (157 720) – w nawiasach liczba nowych rejestracji domen .pl w 2012. Firmy te miały jednak mniej nowych rejestracji domen .pl niż w poprzednim roku.

Niezłym wynikiem mogą pochwalić się też firmy z miejsca czwartego i piątek: Michau Enterprises – Aftermarket.pl (106 844) – trzy tysiące więcej nowych rejestracji niż w 2011, Consulting Service – rejestracjadomen.pl (82 380) – trzy tysiące mniej nowych rejestracji niż w 2011. Grupa rejestratorów „Pozostali” zarejestrowała w sumie ponad 210 tys. nowych domen .pl w całym 2012 roku i było to aż o 49 tys. nowych rejestracji więcej niż w 2011 roku.

Wyniki rejestru domen .pl na przestrzeni lat

Poniższa tabelka przedstawia sumaryczną liczbę domen w rejestrze .pl od 2001 do 2012 roku włącznie oraz roczne zmiany procentowe. Jak widać przyrost domen w rejestrze .pl w ostatnim roku był najniższy w historii.

Poniższe dane pokazują liczbę nowych rejestracji .pl na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz procentową zmianę liczby nowych rejestracji z roku na rok. W 2012 roku było 29 397 mniej nowych rejestracji domen .pl niż w roku poprzednim.

W najnowszym raporcie NASK podał też kilka informacji, które wcześniej nie były publikowane. Posiadaczami domen .pl jest ponad 865 tysięcy podmiotów – firm i osób. Aż 69% z nich posiada wyłącznie jedną domenę .pl, natomiast 14% dwie. Tylko 1% podmiotów ma w swoim portfolio 20 i więcej nazw w domenie .pl, w tym 80 podmiotów dysponuje przynajmniej tysiącem domen .pl. Trzech największych posiadaczy domen .pl zarządza ponad 10 tysiącami domen (każdy).

Podsumowanie

Największymi rejestratorami polskich domen pozostają bez zmian: home.pl (494 594) i NetArt (442 468). Na trzech kolejnych miejscach mamy dość wyrównaną sytuację: AZ.pl (259 428), Michau Enterprises (231 323), Consulting Service (221 714). W statystykach nie znajdziemy nazw dwóch dużych zagranicznych rejestratorów OVH i 1&1 – firmy te nie upubliczniły swoich wyników, a na pewno są one ciekawe. Pierwszej piątce jednak na razie raczej nie zagrażają. (w nawiasach podana jest liczba utrzymywanych domen .pl na koniec 2012 roku)

TOP 5 rejestratorów utrzymuje ponad 68% domen .pl. Na koniec 2012 roku liczba rejestratorów obsługujących polskie domeny wynosiła 191 + NASK.

Statystyki całego rejestru domen .pl rozczarowują kolejny rok z rzędu. W 2012 roku przyrost liczby domen .pl był najniższy w historii i wyniósł tylko 5,4% w stosunku do 2011 roku. Zmniejszyła się też liczba nowych rejestracji względem poprzedniego roku – spadek wyniósł 29 397 domen .pl.

Źródło: raporty NASK

Autor: Daniel Dryzek

Dodaj komentarz

Rynek pierwotny domen w Polsce w 2011 roku

Nowy raport NASK za czwarty kwartał 2011 roku przynosi zmiany w czołówce rejestratorów w Polsce. AZ.pl wyprzedza home.pl pod względem nowych rejestracji .pl. Dotychczasowemu liderowi wzrostów Aftermarket.pl (firma Michau Enterprises) ubywa natomiast utrzymywanych domen w ostatnim kwartale 2011 roku. Rejestratorami z największą liczbą obsługiwanych domen są natomiast niezmiennie home.pl i nazwa.pl (firma NetArt). Zapraszam do zapoznania się z analizą raportu.

Udział rejestratorów w rynku domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę udziału w całym roku 2011. Jak widać, czterech rejestratorów odnotowało wzrost:  AZ.pl, Michau Enterprises (Aftermarket.pl), Consulting Service (rejestracjadomen.pl) oraz premium.pl. Przyrost zanotowała też grupa Pozostali, do której zaliczają się rejestratorzy poza TOP 10 oraz te firmy, które nie pozwoliły na udostępnienie ich statystyk publicznie. Wśród nich znajduje się między innymi rejestrator 1 and 1. Największe straty udziałów w rynku ponieśli home.pl i NetArt (nazwa.pl).

W przypadku premium.pl statystyki podaję tak jakby ten rejestrator rozpoczął działalność z początkiem roku 2011 (stąd w tabelce przyrost 2,95% udziału w rynku domen .pl). W rzeczywistości premium.pl można potraktować jako kontynuację firmy Varia (operatora złapane.pl), który pod koniec roku 2010 miał udział 2,1%. Biorąc ten fakt pod uwagę przyrost premium.pl w 2011 wyniósł 0,85% udziałów w rynku.

Warto też zauważyć, że serwis, który do tej pory rósł najszybciej, czyli Aftermarket.pl, zanotował w ostatnim kwartale 2011 roku spadek udziału aż o 0,87%. Będę obserwował czy ten trend odwróci się w kolejnych kwartałach czy może spadek będzie postępował. Największym beneficjentem tych spadków zdaje się być rejestrator premium.pl, który w czwartym kwartale zyskał aż 1,16% udziału w rynku .pl.

Liczba obsługiwanych domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje liczbę obsługiwanych domen .pl w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę obsługiwanych domen w całym 2011 roku. Największymi przyrostami mogą pochwalić się trzy firmy: AZ.pl, Michau Enterprises (Aftermarket.pl) oraz Consulting Service. W stosunku do 2010 roku firmy home.pl i NetArt zwolniły dynamikę przyrostu obsługiwanych domen .pl. W 2011 roku liderzy zwiększyli liczbę obsługiwanych domen .pl o 18,5 tysięcy (home.pl) i 21 tysięcy (NetArt). Wysoki przyrost zanotowała grupa Pozostali. TOP 5 rejestratorów utrzymuje w sumie ponad 72% wszystkich domen .pl.

W przypadku premium.pl, jeśli uwzględnimy wynik Varia (złapane.pl) z końca 2010 roku, to przyrost w 2011 wyniesie 25 346, a nie 67 222 domen. Niemniej jednak jest to również świetny wynik na tle innych firm.

Udział w nowych rejestracjach domen

Kolejna tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w rejestracji nowych domen w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę udziału w całym roku 2011. Firmy, które rejestrują najwięcej nowych domen .pl to NetArt, AZ.pl (skok o jedno oczko w górę), home.pl. Wzrost udziałów w nowych rejestracjach .pl zanotowała też firma Consulting Service. Rejestrator Michau Enterprises zanotował natomiast duży spadek nowych rejestracji w czwartym kwartale 2011 i w związku z tym zanotował również spadek w stosunku do końca roku 2010 o 0,36%. W pięciu największych firmach rejestrowanych jest ponad 76% nowych domen .pl.

Premium.pl zanotowałby spadek z 3,38% do 1,97% udziału, gdyby brać pod uwagę wyniki Varia (złapane.pl) z końca 2010 roku.

Wzrost nowych rejestracji w AZ.pl był tak szybki, że udało się wyprzedzić home.pl i rejestrator zajmuje obecnie drugie miejsce w rankingu firm, gdzie kupuje się najwięcej nowych domen. Jeśli tempo się utrzyma to jeszcze w tym roku AZ.pl może sięgnąć po pierwsze miejsce w tej kategorii.

Liczba nowych rejestracji domen w 2011 roku

Poniższa tabelka pokazuje liczbę nowych rejestracji domen w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia sumaryczną liczbę nowych rejestracji w całym 2011 roku. Miejsca na podium zajęły: NetArt, home.pl i AZ.pl – od 205 do 238 tysięcy rejestracji nowych domen w 2011. Niezłym wynikiem mogą pochwalić się też firmy z miejsca czwartego (Michau Enterprises – 104 tys. nowych rejestracji .pl) oraz piątego (Consulting Service – 85 tys. nowych rejestracji .pl). Grupa rejestratorów Pozostali zarejestrowała w sumie 161 tys. nowych domen .pl w całym 2011 roku.

Wyniki rejestru domen .pl na przestrzeni lat

Poniższa tabelka przedstawia sumaryczną liczbę domen w rejestrze .pl od 2001 do 2011 roku włącznie oraz roczne przyrosty procentowe. Jak widać przyrost domen w rejestrze .pl w ostatnim roku był najniższy od 11 lat.

Poniższe dane pokazują liczbę nowych rejestracji na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz procentowy przyrost liczby nowych rejestracji z roku na rok. W 2011 roku zarejestrowanych zostało tylko 4% więcej nowych domen niż w roku poprzednim.

Podsumowanie

Największymi rejestratorami w Polsce pozostają ex aequo home.pl i NetArt (nazwa.pl), jednak AZ.pl pokazuje, że ma ambicje do dołączenia do tej ścisłej czołówki. Obecnie AZ.pl zajmuje bezpiecznie trzecie miejsce. Końcówka roku okazała się trudna dla Michau Enterprises (Aftermarket.pl), a premium.pl z kwartału na kwartał skutecznie pnie się w górę rankingów.

Statystyki całego rejestru domen .pl rozczarowują. W 2011 roku przyrost liczby domen .pl był najniższy od 11 lat i wyniósł 14,27% w stosunku do 2010 roku. Jeszcze mniejsza była dynamika przyrostu nowych rejestracji – w 2011 roku zarejestrowano tylko 4% więcej nowych domen niż w 2010.

Źródła: Raporty NASK

Daniel Dryzek

3 Komentarze

Aftermarket.pl i AZ.pl liderami wzrostów na rynku domen w Polsce

Nowy raport NASK za trzeci kwartał 2011 roku potwierdza: liderami wzrostów pozostają serwisy Aftermarket.pl (firma Michau Enterprises) oraz AZ.pl. Rejestratorami z największą liczbą obsługiwanych domen są natomiast niezmiennie home.pl i nazwa.pl (firma NetArt).

Udział rejestratorów w rynku domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę udziału w okresie od końca trzeciego kwartału 2010 do końca trzeciego kwartału 2011. Jak widać, tylko trzech rejestratorów odnotowało przyrost: Michau Enterprises (Aftermarket.pl), AZ.pl i Consulting Service (rejestracjadomen.pl). Przyrost zanotowała też grupa Pozostali, do której zaliczają się rejestratorzy poza TOP 10 oraz te firmy, które nie pozwoliły na udostępnienie ich statystyk publicznie. Wśród nich znajduje się między innymi rejestrator 1 and 1. Największe straty udziałów w rynku ponieśli home.pl i NetArt (nazwa.pl).

Liczba obsługiwanych domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje liczbę obsługiwanych domen .pl w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę obsługiwanych domen w okresie od końca trzeciego kwartału 2010 do końca trzeciego kwartału 2011. Największymi przyrostami mogą pochwalić się dwie firmy: Michau Enterprises (Aftermarket.pl), i AZ.pl. Niezły wynik prezentuje też Consulting Service. W stosunku do 2010 roku firmy home.pl i NetArt zwolniły dynamikę przyrostu obsługiwanych domen .pl. Od września 2010 roku do września 2011 roku każda z nich zwiększyła liczbę obsługiwanych domen .pl o 18 tysięcy. Wysoki przyrost zanotowała grupa Pozostali. TOP 5 rejestratorów utrzymuje w sumie ponad 73% wszystkich domen .pl.

Udział w nowych rejestracjach domen

Kolejna tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w rejestracji nowych domen w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę udziału w okresie od końca trzeciego kwartału 2010 do końca trzeciego kwartału 2011. Firmy, które rejestrują najwięcej nowych domen .pl to NetArt, home.pl i AZ.pl, który depcze po piętach dotychczasowym liderom. Wzrost udziałów w nowych rejestracjach .pl zanotowały też firmy Michau Enterprises i Consulting Service. W pięciu największych firmach rejestrowanych jest ponad 78% nowych domen .pl.

Liczba nowych rejestracji domen w 2011 roku

Na koniec tabelka pokazująca liczbę nowych rejestracji domen w poszczególnych kwartałach 2011 roku. Ostatnia kolumna przedstawia sumaryczną liczbę nowych rejestracji w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku. Miejsca na podium zajęły: NetArt, home.pl, AZ.pl – od 150 do 177 tysięcy rejestracji nowych domen w okresie od stycznia do września 2011. Niezłym wynikiem mogą pochwalić się też firmy z miejsca czwartego (Michau Enterprises – 81 tys. nowych rejestracji .pl) oraz piątego (Consulting Service – 64 tys. nowych rejestracji .pl). Grupa rejestratorów Pozostali zarejestrowała w sumie 113 tys. nowych domen .pl w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku.

Podsumowanie

Kolejne raporty NASK pokazują, że dwie największe firmy na rynku domen w Polsce, czyli home.pl i NetArt (nazwa.pl), mają trzech znaczących konkurentów: AZ.pl, Michau Enterprises (Aftermarket.pl) i Consulting Service (rejestracjadomen.pl).

Każdy z rejestratorów specjalizuje się w obsłudze trochę innych klientów. AZ.pl ma podobny profil do home.pl i NetArt (obsługa małych i średnich przedsiębiorstw). Michau Enterprises jest liderem na rynku wtórnym – specjalizuje się w przechwytywaniu i giełdzie domen oraz obsłudze klientów ze znaczną liczbą domen (kilkaset do kilku tysięcy). Consulting Service świadczy natomiast usługi dla resellerów oraz obsługuje klientów indywidualnych oraz małe i średnie firmy.

Widać też pewien trend: dwie największe firmy, które dotychczas były poza zasięgiem konkurencji, przestają być niedoścignione. Wprawdzie obsługują wciąż najwięcej domen, ale rosną wolniej od konkurencji. Jeśli ten trend się utrzyma, to za 2-3 lata obecni liderzy mogą stracić swoje pozycje.

Źródła: Raporty NASK

Daniel Dryzek

Dodaj komentarz

Start premium.pl – komentarz konkurencji i twórców

premium.pl to nowy serwis na rynku domen, który powstał przy współpracy ze znanym polskim rejestratorem domen home.pl. O starcie tego projektu pisałem pod koniec stycznia. Od uruchomienia serwis minęło już prawie półtora miesiąca, dlatego czas na małe podsumowanie.

Poprosiłem też o komentarz konkurencję i twórców serwisu. Wypowiedzi otrzymałem pod koniec stycznia, niestety dopiero teraz znalazłem czas na ich zaprezentowanie. Zapraszam do lektury (kolejność firm zgodnie z czasem nadejścia odpowiedzi).

Michał Pleban z Dropped.pl / Aftermarket.pl

Wejście Home.pl na rynek wtórny domen nie jest niczym zaskakującym. W zasadzie wszyscy więksi rejestratorzy domen zdążyli się już zorientować, iż posiadanie własnej giełdy to dodatkowe źródło zarobku oraz prestiż. Rynek wtórny domen stał się bowiem w ostatnim czasie modny i każdy stara się przedstawić jakieś rozwiązania w tym zakresie, aby pokazać „i my tez to mamy!”.

Sposób wprowadzenia usług rynku wtórnego w Home.pl budzi jednak mieszane uczucia. Z jednej strony plusem jest to, że zatrudniono specjalistów, posiadających odpowiednie doświadczenie i narzędzia. Jednak zdecydowanie minusem jest to, że giełda funkcjonuje jako oddzielny podmiot, z odmiennymi procedurami transferów, innym cennikiem usług, a nawet innym kontem rejestratorskim w NASK. Dla klientów Home.pl, chcących dokonać zakupu na tej giełdzie, będzie to z pewnością trudność. Tym bardziej, iż w dziedzinie domen do tej pory Home.pl zarabiało głównie na wysokich cenach odnowień, a tymczasem nagle zaczęło samo reklamować serwis w którym odnowienia są o wiele tańsze. Nie wiadomo, czy harmonijne współistnienie dwóch podmiotów o tak różnym podejściu do klienta będzie w ogóle możliwe, czy też nie zaczną one „podgryzać” się nawzajem.

Plusem na pewno jest zintegrowanie zasobów giełdy z formularzem sprawdzania dostępności domeny. Jednak aby funkcjonalność taka przynosiła wymierne korzyści, musi istnieć odpowiednia baza domen wystawionych na giełdzie. Jak na razie na giełdzie Home.pl wystawionych zostało nieco ponad 500 domen. Nawet jak na dwa dni funkcjonowania nowej giełdy to bardzo mało – w pierwszych dniach po otwarciu giełdy AZ.pl i Nazwa.pl notowały dużo szybszy wzrost. Nie wróży to dobrze przyszłemu rozwojowi tej giełdy, która nawet pod szyldem PPD była najmniejszą w Polsce. Niestety, ze względu na to iż giełda prowadzona jest pod osobnym szyldem, zmarnowano przy okazji najcenniejszy atut, jaki Home.pl mogło dostarczyć – możliwość szybkiego wystawienia na sprzedaż setek tysięcy domen utrzymywanych w tej firmie. A trzeba przecież pamiętać, że w odróżnieniu od Nazwa.pl, istnieje pewna grupa inwestorów trzymających swoje domeny w Home.pl. Niestety, sposób wdrożenia giełdy uniemożliwił im wystawienie ich domen na sprzedaż, chyba że podejmą się żmudnego (ze względu na papierowe procedury) wytransferowania domen.

Dotychczasowym użytkownikom serwisu PPD, który przemienił się w giełdę domen Home.pl, także zafundowano przykrą niespodziankę – konieczność ręcznego przeniesienia każdej domeny. Nie jest to zresztą pierwsza tego typu sytuacja w historii tego serwisu. Nic dziwnego, że spora część użytkowników, sfrustrowana częstymi zmianami, transferami, przenoszeniem kont, po prostu przenosi się do innych rejestratorów, co w dalszym stopniu osłabia nowo powstającą giełdę.

Podsumowując: dwa plusy za integrację z największym rejestratorem domen w Polsce i za dobry, przemyślany dobór narzędzi i konstrukcję panelu administracyjnego. Trzy minusy za zamkniętość giełdy, za jednostronną integrację z Home.pl i za uciążliwe transfery domen.

Szymon Nieradka z AZ.pl

Witamy w gronie rejestratorów otwartych na rynek wtórny. Home.pl wyraźnie odseparował swoją główną markę od premium.pl (która mimo nazwy sprawia wrażenie „tańszej”). Pozwala mu to realizować swoją główną strategię nierezygnując z niedostępnych do tej pory części rynku.

Przez branżowe fora przetoczyła się już dyskusja dotycząca cen odnowień, narzędzi, zakresu oferty, sensowności promowania zamkniętej giełdy (czyli takiej, która nie umożliwia oferowania domen utrzymywanych u innych rejestratorów). Mnie najbardziej zainteresowały ceny rejestracji które sąwyższe niż w home.pl. A przecież raptem dwa lata temu mieliśmy na rynku oferty rejestracji 100 domen .PL za darmo.

Czekamy na dalsze ruchy. Na dzisiaj jesteśmy tańsi zarówno w rejestracji jak i odnowieniach (poza specyficznymi wypadkami). Teraz koncentrujemy się na narzędziach i pozyskiwaniu kupców na domeny dla naszych Klientów.

Marcin Kuśmierz z home.pl

Za nowo powstałą giełdą domen premium.pl leży poważne doświadczenie zdobyte podczas funkcjonowania popularnego PPD.pl. To oraz śmiałe cele stawiane nowemu  serwisowi przekonały nas do zaangażowania. Współpraca z premium.pl ma na celu podnoszenie jakości na polskim rynku wtórnym domen. Ze strony home.pl jest to krok w kierunku rozwoju naszej oferty. Obecnie rynek pierwotny i wtórny wzajemnie się uzupełniają. Dynamiczny wzrost rejestru domeny .PL pozytywnie wpływa na obroty na rynku wtórnym, który czeka dalszy rozwój. Naszym klientom coraz częściej zależy na zdobyciu pożądanego adresu w Internecie. Dzięki premium.pl będą mieli możliwość w prosty i szybki sposób nabyć poszukiwany adres. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla obu stron.

Przemysław Bojczuk z premium.pl

Giełda domen premium.pl jest następcą powstałego w lutym 2009 serwisu PPD.pl, który udostępniał swoim klientom giełdę domen, przechwytywanie i inne przydatne narzędzia do zarządzania domenami, przyciągając w tym czasie ponad 5000 klientów utrzymujących ponad 42 000 domen. W lipcu2010 zdobyliśmy domenę premium.pl, idealną dla nowej odsłony giełdy domen, zaś niedługo potem udało się nawiązać współpracę z liderem polskiego rynku domen i hostingu – home.pl. Te dwa wydarzenia rysują się jako kamienie milowe na drodze do stworzenia giełdy domen premium.pl w obecnym kształcie.

Realizacja projektu z home.pl może przyczynić się do osiągnięcia pozycji lidera. Wzajemna integracja pozwoli na dotarcie z ofertą domen do jak najszerszego grona potencjalnych nabywców. Dotychczas zainteresowana osoba czy firma, sprawdzając dostępność danej domeny, dowiadywała się jedynie, że jest zajęta, co oznaczało konieczność szukania innej. Obecnie, sprawdzając domenę na stronie home.pl, otrzymuje informację, że jest ona dostępna na giełdzie domen.

Tworząc giełdę domen premium.pl bazowaliśmy na kilkuletnim doświadczeniu zebranemu przy pracy nad PPD.pl, a wcześniej – Złapane.pl. Pozwoliło nam to na stworzenie narzędzia ergonomicznego, efektywnego, które mam nadzieję przypadnie do gustu naszym klientom oraz przyciągnie wielu nowych. Udostępnienie wersji beta serwisu w gronie inwestorów domenowych przyniosło wiele pozytywnych opinii, a za słowami ruszyły transfery domen, zarówno z PPD.pl, jak i od konkurencji.

Zbyt wcześnie jeszcze na jakiekolwiek prognozy, na razie cieszymy się z udanego startu i pracujemy nad wdrożeniem kolejnych planowanych usług. Zapewniam jednak, że nie spoczniemy na laurach i zrobimy wszystko by wciągu roku zdobyć koszulkę lidera na rynku wtórnym w Polsce. Nasz sposób na konkurencję jest prosty – oferujemy wygodny panel, usługi najwyższej jakości, innowacyjne rozwiązania i profesjonalną obsługę klienta. Nie trzeba wierzyć w slogany, każdy może to sprawdzić na własną rękę, do czego gorąco zachęcam!

———————————————–

Po półtora miesiąca działania serwisu na giełdzie domen premium.pl jest wystawionych 3550 domen. Czy to dużo czy mało? Serwis działa od niedawna i więcej będzie można powiedzieć za kilka miesięcy. Poza tym ilość to nie wszystko. Co do jakości domen – moim zdaniem stoi ona na podobnym niskiem poziomie jak na innych giełdach domen. premium.pl może się za to pochwalić 1100 sprzedażami domen – w większości to jednak transakcje opiewające na kilkadziesiąt złotych.

Współpraca z home.pl, która powinna być główną kartą przetargową serwisu, jest moim zdaniem niewykorzystana. Brak możliwości wystawienia na giełdzie premium.pl domen utrzymywanych w home.pl to duży minus. Przedstawiciele serwisu informowali jednak na forum di.pl, że taka integracja jest planowana. Ma być również zaimplementowana lepsza wyszukiwarka domen z rynku wtórnego (wystawionych na giełdzie premium.pl) w serwisie home.pl.

Dzisiaj premium.pl wysłał do swoich użytkowników informację o wprowadzeniu oferty odnowienia domen .pl w cenie 40 PLN netto. Jest ona dostępna dla posiadaczy przynajmniej 1000 domen i ważna będzie do końca 2012 roku. To najniższa oferta na rynku. Dodatkowo do końca czerwca serwis nie będzie pobierał prowizji za sprzedane na giełdzie domeny.

Daniel Dryzek

7 Komentarzy

home.pl wkracza na wtórny rynek domen

home.pl jako ostatni duży rejestrator w Polsce dołącza do firm, które oferują giełdę domen w swojej ofercie.

Wtórny rynek domen nie będzie jednak obsługiwany bezpośrednio przez home.pl spółka jawna, ale przez podmiot zależny premium.pl spółka komandytowa. Została ona założona wspólnie z Przemysławem Bojczukiem, właścicielem giełdy domen i firmy przechwytującej domeny PPD.pl. Właściciele home.pl (Stefan Jurczyk, Piotr Kapcio, Krystian Stypuła) zostali powołani na prokurentów w spółce premium.pl, natomiast Przemysław Bojczuk został powołany do zarządu nowej spółki.

Giełda PPD.pl oraz rejestrator domen Albert.pl, którego właścicielem również był Przemysław Bojczuk, zostaną zamknięte, natomiast działalność giełdy domen, rejestratora, a także firmy przechwytującej domeny, będzie kontynuowana przez serwis premium.pl.

Po wejściu home.pl na wtórny rynek domen już wszystkie najważniejsze podmioty zajmujące się rynkiem domen w Polsce są na nim obecne. Nazwa.pl wprowadziła giełdę domen do swojej oferty we wrześniu 2009 roku, natomiast AZ.pl uruchomił giełdę i przechwytywanie domen pod koniec roku 2010.

Niekwestionowanym liderem na wtórnym rynku domen w Polsce jest obecnie firma Michau Enterprises Limited – operatora serwisu przechwytującego domeny Dropped.pl oraz największej w Polsce giełdy domen Aftermarket.pl, na której znajduje się ponad 90 tysięcy ofert sprzedaży domen. Na drugim miejscu plasuje się AZ.pl, który przebojem wprowadził giełdę, na której po kilku miesiącach działalności znalazło się ponad 30 tysięcy ofert sprzedaży domen. Nazwa.pl z ponad 20 tysiącami domen plasuje się na trzecim miejscu, natomiast PPD.pl do chwili obecnej zajmował miejsce czwarte z ofertą blisko 5 tysięcy domen.

Aktualizacja: zapraszam do wpisu z komentarzami konkurencji i samych twórców premium.pl na temat startu serwisu.

Daniel Dryzek

Comments (1)