Archive for NASK

Rejestr domen .pl kończy kwartał na minusie

Drugi kwartał 2014 roku nie był najlepszy dla rejestru domen .pl – przez ostatnie trzy miesiące ubyło 5 129 polskich domen. To pierwszy taki przypadek w historii NASK. Zawsze z kwartału na kwartał przybywało nazw z końcówką .pl.

30 czerwca 2014 roku zarejestrowanych było 2 490 576 domen .pl (wliczając .com.pl, .net.pl, .waw.pl itp.). Dla porównania pod koniec marca 2014 utrzymywanych było 2 495 705 nazw .pl, a pod koniec 2013 roku: 2 461 499.

Warto dodać, że ceny utrzymania domen .pl są ponad dwukrotnie wyższe niż domen krajowych w Niemczech (.de), Holandii (.nl), Wielkiej Brytanii (.uk) czy Unii Europejskiej (.eu). W Polsce stosowane są też ceny promocyjne dla nowo rejestrowanych domen – koszt dla hurtownika (rejestratora domen) to odpowiednio 10 PLN netto za rejestrację na rok i 40 PLN netto za przedłużenie ważności .pl o kolejne 12 miesięcy.

Źródło: statystyki NASK

Daniel Dryzek

Reklamy

5 Komentarzy

Spada liczba domen .pl

Na koniec pierwszego kwartału tego roku, czyli 31 marca 2014, było zarejestrowanych 2 495 705 domen .pl (wliczając domeny funkcjonalne np. com.pl czy regionalne np. waw.pl).

Tymczasem po dwóch miesiącach (31 maja 2014) zarejestrowanych jest dokładnie 2 494 520 nazw .pl, czyli o 1185 domen mniej.

Statystyki domen .pl na dzień 31.05.2014, źródło: NASK

Daniel Dryzek

4 Komentarze

Polska.pl i Poland.pl w rękach polskiego MSZ

W grudniu 2011 roku pisałem, że domeny Polska.pl i Poland.pl zostały wydzierżawione spółce AGORA SA. Dziś serwis iname.pl poinformował, że nowym abonentem domen jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana nastąpiła o godz. 8:30.

Pod domeną Polska.pl wyświetla się obecnie serwis polska.gov.pl, natomiast Poland.pl przekierowuje na en.poland.gov.pl.

Pozostają jeszcze domeny Polska.eu i Poland.eu, które obecnie należą do polskiego rejestru domen NASK i nigdzie nie kierują. Myślę, że wzorem Polska.pl i Poland.pl powinny trafić do polskiego MSZ i kierować na te same serwisy.

Komunikat MSZ w sprawie domen:
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polska_z_nowym_adresem_w_internecie

Powiązane wpisy:

Polska.pl w rękach Agory
Czy Polska.pl i Poland.pl należą do Agory? Jak to wygląda w innych państwach?
Domeny Polska.pl i Poland.pl wydzierżawione spółce Agora SA
Polskie MSZ zabiegało o domeny Polska.pl i Poland.pl
Wiceminister Beata Stelmach o domenach polska.pl i poland.pl

Źródło: iname.pl, WHOIS

Autor: Daniel Dryzek

Dodaj komentarz

Raport kwartalny NASK za Q1 2014

NASK opublikował raport dotyczący rynku .pl za pierwszy kwartał 2014 roku. Poniżej najważniejsze informacje.

Stan na koniec marca 2014 roku lub zmiana w I kw. 2014 r.:

– liczba domen .pl wyniosła 2 495 705

– przyrost nazw .pl w stosunku do IV kw. 2013 roku: 34 206 domen

– 70,99% to domeny .pl, 22,17% to domeny funkcjonalne, np. com.pl

– 64,80% posiadaczy domen to przedsiębiorcy, 35,20% to osoby fizyczne

– liczba nowych rejestracji: 284 480 (3 161 nazw dziennie)

– liczba transferów domen między rejestratorami: 42 544

– dla wszystkich domen wskaźnik odnowień pozostaje na niskim poziomie 60,59%

– 5 największych rejestratorów utrzymuje 67,43% wszystkich domen .pl

Najwięksi rejestratorzy: (procentowy udział w utrzymywanych domenach .pl)

1. home.pl (23,14%)
2. nazwa.pl (17,32%)
3. rejestracjadomen.pl + hrd.pl (9,53%)
4. Aftermarket.pl (9,45%)
5. az.pl (7,99%)
6. premium.pl (3,88%)

W pierwszym kwartale tego roku nie nastąpiły żadne poważne zmiany wśród liderów rynku. home.pl powiększa cały czas przewagę nad drugą firmą w zestawieniu nazwa.pl. Pozostali rejestratorzy z „wielkiej piątki” tracili udziały w rynku (za wyjątkiem nazwa.pl).

Źródło: raport NASK

Autor: Daniel Dryzek

Dodaj komentarz

Rynek domen .pl w 2013 roku – podsumowanie

NASK opublikował raport podsumowujący IV kwartał jak i cały rok 2013 na polskim rynku domen.

W ubiegłym roku zarejestrowano w sumie 1 025 508 nowych domen z rozszerzeniem .pl. Na koniec 2013 r. utrzymywanych było w sumie 2 461 499 nazw .pl na rzecz 914 tysięcy abonentów. Ze względu na niski wskaźnik odnowień polskich domen na poziomie 59,78% (IV kwartał 2013 r.) mimo dużej liczby nowych rejestracji, domen .pl przybyło tylko 59 392 w całym 2013 roku.

Udział rejestratorów w rynku domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w poszczególnych kwartałach 2013 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę udziału w całym roku 2013.

Jak widać, trzech rejestratorów odnotowało wzrost:  home.pl (rósł najszybciej), Agnat (Domena.pl + DomainMaker.pl) oraz Consulting Service (rejestracjadomen.pl + hrd.pl). premium.pl na koniec 2013 roku miało takie same udziały w rynku jak na koniec 2012 roku.

Przyrost zanotowała też grupa „Pozostali”, do której zaliczają się rejestratorzy spoza TOP 10 oraz te firmy, które nie pozwoliły na udostępnienie ich statystyk publicznie. Wśród nich znajduje się między innymi francuski OVH i niemiecki 1&1.

Największe straty udziałów w rynku w 2013 r. ponieśli, podobnie jak w roku poprzednim, AZ.pl i nazwa.pl.

Liczba obsługiwanych domen .pl

Poniższa tabelka pokazuje liczbę obsługiwanych domen .pl w poszczególnych kwartałach 2013 roku. Ostatnia kolumna przedstawia zmianę obsługiwanych domen w całym 2013 roku.

Największymi przyrostami mogą pochwalić się trzy firmy:

– home.pl
– Agnat (Domena.pl + DomainMaker.pl)
– Consulting Service (rejestracjadomen.pl + hrd.pl)

W stosunku do 2012 roku zaobserwować można malejącą dynamikę przyrostów dla większości firm. W przypadku AZ.pl i nazwa.pl postępują spadki, przy czym w przypadku AZ.pl widać, że liczba obsługiwanych domen maleje coraz szybciej. Wysoki przyrost obsługiwanych domen .pl zanotowała natomiast grupa „Pozostali”, choć przyrost ten był o połowę mniejszy niż w 2012 roku.

TOP 5 rejestratorów utrzymuje 66,86% wszystkich domen .pl.

Udział w nowych rejestracjach domen .pl

Kolejna tabelka pokazuje procentowy udział rejestratorów domen w rejestracji nowych domen w poszczególnych kwartałach 2013 roku. Ostatnia kolumna przedstawia średnią zmianę udziału w całym roku 2013 w stosunku do średniej z 2012.

Firmy, które wciąż rejestrują najwięcej nowych domen .pl to: home.pl, nazwa.pl i AZ.pl. Jednak tylko home.pl zwiększa swoje udziały w nowych rejestracjach, wynik jest wręcz imponujący (zwiększenie udziałów o ponad 5 punktów procentowych).

Wzrost udziałów w nowych rejestracjach .pl zanotował też rejestrator premium.pl oraz kategoria „Pozostali”. Rosła także liczba rejestracji w Agnat, ale nie mam pełnych danych z 2012 roku, do których mógłbym się odnieść.

W TOP 5 firmach rejestrowanych jest 71,36% nowych domen .pl.

Liczba nowych rejestracji domen .pl w 2013 roku

Poniższa tabelka pokazuje liczbę nowych rejestracji domen .pl w poszczególnych kwartałach 2013 roku. Przedostatnia kolumna przedstawia sumaryczną liczbę nowych rejestracji w całym 2013 roku dla poszczególnych rejestratorów, a ostatnia kolumna zmianę w stosunku do poprzedniego roku.

Miejsca na podium zajęły: home.pl (250 547), nazwa.pl (175 930) i AZ.pl (119 519) – w nawiasach liczba nowych rejestracji domen .pl w 2013. home.pl, podobnie jak w poprzednich porównaniach, wypadła najlepiej – liczba nowych rejestracji w 2013 roku była wyższa o 46 tysięcy w stosunku do 2012 roku. nazwa.pl i AZ.pl miały mniej rejestracji (odpowiednio o 31 i 38 tysięcy).

Dobrym wynikiem może pochwalić się jeszcze Agnat, który po przejęciu DomainMaker.pl, notuje duży przyrost nowych rejestracji w stosunku do roku poprzedniego. Grupa rejestratorów „Pozostali” zarejestrowała w sumie 212 tys. nowych domen .pl w całym 2013 roku.

Wyniki rejestru domen .pl na przestrzeni lat

Poniższa tabelka przedstawia sumaryczną liczbę domen w rejestrze .pl od 2001 do 2013 roku włącznie oraz roczne zmiany procentowe. Jak widać przyrost domen w rejestrze .pl w ostatnim roku był najniższy w historii i wyniósł jedynie 2,47%. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to w kolejnych latach możemy być świadkami spadku liczby domen utrzymywanych w rejestrze NASK.

Poniższe dane pokazują liczbę nowych rejestracji .pl na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz procentową zmianę liczby nowych rejestracji z roku na rok. W 2013 roku było 32 971 mniej nowych rejestracji domen .pl niż w roku poprzednim.

Posiadaczami domen .pl jest ponad 914 tysięcy podmiotów – firm i osób. Na koniec 2013 roku z NASK współpracowało 194 Partnerów obsługujących w sumie ponad 99% wszystkich domen.pl. Pozostałe domeny obsługiwane były bezpośrednio w NASK.

Podsumowanie

Największymi rejestratorami polskich domen pozostają bez zmian: home.pl (554 330) i nazwa.pl (422 886). Na trzech kolejnych miejscach mamy dość wyrównaną sytuację: Consulting Service (236 304), Michau Enterprises (235 812), AZ.pl (204 551) – w nawiasach podana jest liczba utrzymywanych domen .pl na koniec 2013 roku. W statystykach nie znajdziemy nazw dwóch dużych zagranicznych rejestratorów OVH i 1&1 – firmy te nie upubliczniły swoich wyników, a na pewno są one ciekawe. Pierwszej piątce jednak na razie raczej nie zagrażają.

TOP 5 rejestratorów utrzymuje blisko 67% domen .pl. Jeśli dodać do tego fakt, że home.pl przejął swojego dotychczasowego konkurenta AZ.pl, to widać że rynek uległ już znacznej konsolidacji. Razem z wcześniejszą inwestycją home.pl w premium.pl, firma ta posiada pośrednio i bezpośrednio blisko 35% udziałów w rynku utrzymania domen .pl oraz ponad 41% w rynku nowych rejestracji.

Statystyki całego rejestru domen .pl rozczarowują kolejny rok z rzędu. W 2013 roku przyrost liczby domen .pl był najniższy w historii i wyniósł tylko 2,47% w stosunku do 2012 roku. Zmniejszyła się też liczba nowych rejestracji względem poprzedniego roku – spadek wyniósł 32 971 domen .pl.

Źródło: raporty NASK

Autor: Daniel Dryzek

Dodaj komentarz

Raport kwartalny NASK za Q4 2013

NASK opublikował raport dotyczący rynku .pl za czwarty kwartał 2013 roku. Poniżej najważniejsze informacje.

Stan na koniec grudnia 2013 roku lub zmiana w IV kw. 2013 r.:

– liczba domen .pl wyniosła 2 461 499

– przyrost nazw .pl w stosunku do III kw. 2013 roku: 5 207 domen

– 69,34% to domeny .pl, 23,16% to domeny funkcjonalne, np. com.pl

– 64,81% posiadaczy domen to przedsiębiorcy, 35,19% to osoby fizyczne

– liczba nowych rejestracji: 258 133 (2806 nazw dziennie)

– liczba transferów domen między rejestratorami: 44 715

– dla wszystkich domen wskaźnik odnowień pozostaje na niskim poziomie 59,78%

– 5 największych rejestratorów utrzymuje 67,19% wszystkich domen .pl

Najwięksi rejestratorzy: (procentowy udział w utrzymywanych domenach .pl)

1. home.pl (22,52%)
2. nazwa.pl (17,18%)
3. rejestracjadomen.pl + hrd.pl (9,60%)
4. Aftermarket.pl (9,58%)
5. az.pl (8,31%)
6. premium.pl (3,79%)

W czwartym kwartale tego roku nie nastąpiły żadne poważne zmiany wśród liderów rynku. home.pl powiększa cały czas przewagę nad drugą firmą w zestawieniu nazwa.pl.

Źródło: raport NASK

Autor: Daniel Dryzek

Dodaj komentarz

Raport kwartalny NASK za Q3 2013

NASK opublikował raport dotyczący rynku .pl za trzeci kwartał 2013 roku. Poniżej najważniejsze informacje.

Stan na koniec września 2013 roku lub zmiana w III kw. 2013 r.:

– liczba domen .pl wyniosła 2 456 292

– przyrost nazw .pl w stosunku do II kw. 2013 roku: 11 178 domen

– 71,02% to domeny .pl, 21,48% to domeny funkcjonalne, np. com.pl

– 64,14% posiadaczy domen to przedsiębiorcy, 35,84% to osoby fizyczne

– liczba nowych rejestracji: 237 688

– liczba transferów domen między rejestratorami: 48 623

– dla wszystkich domen wskaźnik odnowień pozostaje na niskim poziomie 59,68%

– 5 największych rejestratorów utrzymuje 66,56% wszystkich domen .pl

Najwięksi rejestratorzy: (procentowy udział w utrzymywanych domenach .pl)

1. home.pl (21,93%)
2. nazwa.pl (17,16%)
3. rejestracjadomen.pl + hrd.pl (9,56%)
4. Aftermarket.pl (9,30%)
5. az.pl (8,61%)
6. premium.pl (3,94%)

W trzecim kwartale tego roku znów doszło do przetasowań na podium. Aftermarket.pl (Michau Enterprises Ltd.) wyprzedził az.pl i wskoczył na czwartą pozycję. To już drugi kwartał z rzędu, kiedy az.pl spada w rankingu największych rejestratorów. home.pl umocnił się na pozycji lidera. premium.pl natomiast po serii wzrostów zanotował znaczny spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Źródło: raport NASK

Autor: Daniel Dryzek

2 Komentarze

« Newer Posts · Older Posts »