Posts Tagged GMail

gmail.pl w rękach Google

Dane WHOIS wskazują, że od 4 sierpnia właścicielem domeny gmail.pl jest Google Inc. z Mountain View. Spór o domenę trwał od 2006 roku.

Nie jest natomiast jasne, na jakich warunkach doszło do porozumienia, jednak na pewno nie mieliśmy tutaj do czynienia z odebraniem domeny przez sąd polubowny.

Historia gmail.pl sięga 2005 roku, kiedy domena mogła zostać zarejestrowana po raz pierwszy. Choć nie jest wykluczone, że już wcześniej była rejestrowana. Nie dotarłem niestety do dowodów, które by na to wskazywały.

Nazwa po roku nie została jednak przedłużona i w 2006 roku została powtórnie zarejestrowana, tym razem przez Grupę Młodych Artystów i Literatów (w skrócie GMAIL). Od tamtej pory rozpoczęła się walka Google o odebranie domeny. W 2008 został złożony pozew do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, który zajmuje się rozstrzyganiem sporów związanych z domenami. Google jednak sprawy nie wygrało, a postępowanie została umorzona ze względów proceduralnych.

Potem domen była wielokrotnie wystawiana na Allegro, jednak do sprzedaży nigdy nie doszło. W 2010 domenę gmail.pl wylicytowała hurtownia hydrauliczno-sanitarna z Częstochowy za 119 400 złotych, ale wedle mojej wiedzy aukcja ta nie została nigdy opłacona.

Daniel Dryzek

2 Komentarze