Posts Tagged domena .biz

Wyniki aukcji 31 jednoznakowych domen .BIZ

Zakończyła się aukcja trzydziestu jeden jednoznakowych domen .BIZ. Aukcja była organizowana przez rejestr domen .BIZ – Neustar oraz platformę aukcyjną Sedo.

Łączna kwota wydana na domeny wyniosła $369 195 (jeden milion złotych). Najdroższa okazała się nazwa e.biz sprzedana za $66 001, drugie miejsce zajęła 1.biz – $32 003, a trzecie domena d.biz, która znalazła nabywcę za $26 110.

Kompletna lista domen .BIZ sprzedanych na aukcji:

e.biz $66 001
1.biz $32 003
d.biz $26 110
m.biz $15 611
w.biz $13 500
a.biz $10 099
u.biz $10 099
x.biz $10 099
b.biz $10 005
g.biz $9 400
c.biz $8 988
y.biz $8 988
z.biz $8 988
r.biz $8 855
f.biz $8 250
j.biz $8 250
s.biz $8 211
8.biz $8 200
h.biz $8 177
6.biz $8 100
n.biz $8 001
l.biz $7 999
9.biz $7 901
p.biz $7 878
7.biz $7 877
t.biz $7 602
4.biz $7 601
5.biz $7 601
k.biz $6 900
v.biz $6 100
2.biz $5 801

Daniel Dryzek

Comments (1)