Posts Tagged .uk

Liczba domen .co.uk osiągnęła 10 milionów

Brytyjski rejestr domen Nominet podał, że została zarejestrowana 10-milionowa domena .uk – była nią SwarveMagazine.co.uk.

Rejestr domen .uk jest jednym z największych krajowych rejestrów domen na świecie. Dynamika wzrostu wyniosła w zeszłym roku 8,44%, co należy uznać za dobry wynik zważywszy na dużą liczbę już zarejestrowanych nazw. Wskaźnik odnowień w 2011 roku wyniósł natomiast 69%.

Dla porównania w Polsce jest zarejestrowanych 2 mln 333 tys. domen .pl (łącznie z com.pl, net.pl, waw.pl itp.), tempo wzrostu w zeszłym roku wyniosło 14,27%, natomiast wskaźnik odnowień był nieco poniżej 60%.

Warto porównać jeszcze ceny domen w Polsce i Anglii:

– rejestracja domeny .co.uk na 2 lata: £5 (ok. 25 PLN / 12,50 PLN rocznie)
– rejestracja domeny .pl na 1 rok: 10 PLN

– odnowienie domeny .co.uk na 2 lata: £5 (ok. 25 PLN / 12,50 PLN rocznie)
– odnowienie domeny .pl na 1 rok: 40 PLN

Ceny hurtowe netto dla partnerów rejestrów.

Daniel Dryzek

3 Komentarze